Webová analytika

Víte, jaké jsou zdroje provozu Vašeho webu? Dokážete identifikovat Vaši cílovou skupinu? Chcete na základě těchto znalostí vhodně zacílit veškeré své marketingové úsilí?

S námi získáte ve službách webové analytiky následující výhody:

  • Analytické nástroje známe do detailů, jsme od Googlu certifikovaní
  • Identifikujeme informace, které jsou pro Váš byznys důležité
  • Vytvoříme Vám analytické doporučení na základě kterého budeme moci kormidlovat Váš byznys

     

Ukázky