Kancl.cz

Výjimečnost projektu:

 • Tvorba strategie online marketingu
 • HTML5 bannery pro účely PPC kampaní
 • Selekce cílení na základě multidimenzionálních výstupů z Google Analytics

Popis projektu:
Firma Kancl.cz se zabývá prodejem i pronájmem tiskáren, kopírek a dalších kancelářských zařízení. K jejich další činnosti patří samozřejmě prodej spotřebního materiálu i servis výše zmíněných zařízení. Firma má lokální působnost s okruhem cca 100km a patří mezi leadery na tomto trhu.

V roce 2017 jsme byli pozvání k řešení neefektivně fungujících PPC kampaní na platformách Google AdWords a Seznam SKlik.

Na počátku řešení jsme vytvořili strategii pro online komunikaci a prodej služeb a produktů. Následně byly navrženy vhodné struktury i obsah pro PPC kampaně, sociální sítě a integrační můstek pro jejich „sladění“.

Po vytvoření PPC kampaní a jejich spuštění přišla hlavní a nikdy nekončící činnost- správa a optimalizace.

Výsledek? Fungující kampaně, kde se nám dlouhodobě podařilo snížit průměrnou cenu za proklik z původních 15 na cca 6,5Kč


Obsah práce:

 • Tvorba analýz v rámci Google Analytics, propojení s metrikami ERP
 • Návrh a tvorba PPC kampaní Google AdWords a Seznam SKlik
  • Textová inzerce ve vyhledávací síti
  • Tvorba pohyblivých bannerů v HTML5
  • Bannerová inzerce v obsahové síti
  • Remarketingové kampaně
 • Správa kampaní
 • Tvorba reportů vč. pravidelných upgradů SEM strategie

www.kancl.cz